Obchodní podmínky Original Silvio pizza

Předmět činnosti:

Předmětem činnosti je výroba a následný rozvoz pizzy a dalších pokrmů a potravinářského zboží do blízkého okolí dané provozovny. Original Silvio provozuje Monika Horáková, sídlem Slavíčkova 414/9, 638 00 Brno, IČ: 07067984, identifikační číslo provozovny 1012170772.

Otevírací doba a rozvoz :

Telefonické a on-line objednávky se přijímají v otevírací době a to maximálně do 30 minut před stanoveným časem ukončení provozu. Original Silvio si vyhrazuje právo stanovit minimální výši objednávky a právo nerozvážet do některých oblastí nad uvedenou oblast rozvozu.

Platební podmínky :

Za produkty a služby je možno platit v hotovosti, platební kartou nebo gastrostravenkami (Ticket Restaurant, Sodexo, Cheque Dejeuner). Original Silvio si vyhrazuje právo do zbylé hodnoty stravenek peníze nevracet. Zákazník je povinen ihned přepočítat vrácené peníze. Na pozdější reklamace nelze brát zřetel. Rozvozci (doručovatelé produktů) z bezpečnostních důvodů u sebe nemají více než 1000,- Kč v hotovosti. Prosíme, připravte si drobné nebo předem nahlaste, že budete platit vyšší bankovkou než je 1000,-Kč. Veškeré platby jsou prováděny v české měně (CZK). Všechny ceny našich produktů jsou uváděny včetně DPH. Cena obalů je počítána zvlášť.

Produkty:

Nabízené produkty nebo zboží mohou být dočasně vyprodány. V těchto případech vám bude nabídnuta alternativa. Nápoje se rozváží pouze s pizzou nebo hlavním jídlem. Alkoholické nápoje neprodáváme osobám mladším osmnácti let.

Akce, speciální nabídky, slevy :

Original Silvio si vyhrazuje právo kdykoliv odvolat, ukončit nebo zrušit jakoukoliv akci, speciální nabídku nebo slevu a to bez možnosti jakékoliv finanční nebo jiné náhrady, zejména při objednání prostřednictvím smluvních partnerů.

Doručení objednávek :

Original Silvio se snaží doručit objednané produkty a zboží v co nejkratší době. Doba dodání je od 30 minut do 90 minut. V případě, že nastanou situace, které přímo ovlivní zpoždění dodávky (dopravní komplikace, nehoda, zhoršené povětrnostní vlivy atd.), může dojít k opoždění objednávky. V tomto případě podá pracovník příjmu objednávek informace o čase dodání. Za zpoždění, či nedodání zaviněné třetí osobou (krádež, výpadek energií, přerušení dodávky vody atd.), nemůže Original Silvio nést odpovědnost, a proto toto není důvodem oprávněné reklamace. Veškeré provedené objednávky jsou závazné a kupující je povinen za objednané zboží zaplatit celkovou cenu. Hmotnosti veškerých jídel jsou uváděny v syrovém stavu.

Reklamace :

Original Silvio doporučuje na místě zkontrolovat, jestli doručené zboží souhlasí s objednávkou. Pokud je cokoliv v nepořádku, je zapotřebí neprodleně zavolat na pobočku, kde byla objednávka uskutečněna. Pokud nebyly dodrženy obchodní podmínky naší firmy, či kvalita jídla, bude nabídnuta výměna za nový produkt, nebo patřičná sleva z příští objednávky. Nová objednávka bude dodána v co nejkratším termínu. Produkt lze reklamovat pouze v den, kdy byl zakoupený. Pokud netrváte na výměně za nový, bude Vám nabídnuta kompenzace v podobě věrnostních bodů ve výši pokažené objednávky na příští nákup. Reklamace prosím řešte ihned telefonicky, nebo na objednávkový email dané provozovny. Na centrální e-mail info@originalsilvio.cz můžete posílat vaše názory, nápady, nabídky spolupráce nebo žádosti o zaměstnání.