Zásady ochrany osobních údajů

Čtěte, jak nakládáme s vašimi údaji podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Kdo údaje sbírá

Vaše osobní údaje sbírá (dále jen: “Správce”): Original Silvio provozuje Monika Horáková, sídlem Slavíčkova 414/9, 638 00 Brno, IČ: 07067984, identifikační číslo provozovny 1012170772.

Jaké údaje sbíráme

Sbíráme následující osobní údaje: V kontaktních formulářích, které jsou na našich stránkách zpracováváme tyto údaje: jméno a e-mailovou adresu nebo telefonní číslo. V případě zájmu o práci také životopis uchazeče. Poptávka/objednávka v našem internetových obchodech: jméno, e-mail, fakturační adresu, doručovací adresu, případně název firmy, IČO a DIČ. Pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů): e-mailovou adresu.

Důvod a účel sběru údajů

Kontaktní formulář: veškeré údaje včetně životopisu jsou zpracovány na základě přípravy a plnění smlouvy. Bez těchto informací bychom vám nemohli odpovědět, popřípadě vás zařadit do výběrového řízení. Poptávka/objednávka: na základě plnění smlouvy a zákonné povinnosti, abychom mohli správně vyřídit vaši poptávku/objednávku a mohli řádně vystavit a archivovat daňové doklady. Pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů): na základě vašeho souhlasu při registraci nebo

Jak dlouho údaje uchováváme

Kontaktní formulář: maximálně po dobu 1 roku. Poptávka: po dobu 1 roku. Objednávka: Po ukončení právního vztahu mezi subjektem údajů a námi, případně 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém k plnění došlo. Uvedená doba zpracování vyplývá ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Důvodem pro takové zpracování je zákonná povinnost nebo legitimní zájem. Pro účely poskytování přímého marketingu: po dobu 5 let, nebo než se odhlásíte.

Kdo osobní údaje zpracovává

Zpracovatelem těchto údajů je: Monika Horáková, sídlem Slavíčkova 414/9, 638 00 Brno, IČ: 07067984.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje kupujícího jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.

Soubory cookie

Při procházení webových stránek se zaznamenává vaše IP adresa, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako oprávněný zájem správce pro zlepšování služeb svým návštěvníkům. Používání souborů cookie můžete ve svém prohlížeči zakázat.

Na co máte právo

Dotázat se nás, jaké údaje zpracováváme, za jakým účelem, v jakém rozsahu, jak dlouho a kdo k nim má přístup. Můžete požádat o opravu, nebo výmaz těchto údajů. Můžete požádat o ukončení zasílání newsletterů. Sami se pak můžete kdykoliv odhlásit v zápatí jakéhokoli e-mailu.

Kam se můžete obrátit

Pokud si myslíte, že vaše údaje zpracováváme v rozporu s příslušnými právními předpisy, kontaktujte nás. Pokud nebudete s řešením vaší stížnosti spokojeni, můžete podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od 1.1.2022.